Obiekt – przestrzeń

Obiekt – przestrzeń. Wystawa z okazji Stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Muzeum Narodowe w Poznaniu. 8.09 – 27.10.2019

W maju 1970 roku z okazji pięćdziesięciolecia istnienia ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w salach Muzeum Narodowego w Poznaniu otwarto wystawę prezentującą dorobek pedagogów szkoły. Wydarzenie to zapoczątkowało zwyczaj urządzania w Muzeum Narodowym jubileuszowych pokazów prac profesorów PWSSP (1946–1996), później Akademii Sztuk Pięknych (1996–2010), a po 2010 roku – Uniwersytetu Artystycznego. Ekspozycja przygotowana pięćdziesiąt lat temu przez wyjątkowy zespół kuratorów i artystów stanowi punkt wyjścia wystawy Obiekt – przestrzeń zorganizowanej dla uczczenia przypadającego w tym roku stulecia uczelni. Z wielu powodów ma ona charakter historyczny. Przypomina pedagogów dawnej PWSSP – zarówno tych bardzo dobrze znanych, jak i zapomnianych; twórców wykształconych w lokalnej akademii, jak i artystów związanych z innymi ośrodkami artystycznymi, którzy dojeżdżali tutaj z Warszawy, Lublina, Łodzi czy Krakowa. Nawiązanie do wystawy sprzed pięćdziesięciu lat ma więc charakter symboliczny. To wówczas rozpoczął się nie tylko proces dynamicznego rozwoju uczelni, ale także zwyczaj zapraszania do prowadzenia zajęć ze studentami profesorów spoza Poznania, co tworzyło wyjątkową atmosferę artystycznego fermentu.
Aranżacja wystawy Obiekt – przestrzeń, nawiązująca do projektu Stanisława Zamecznika z 1970 roku, łączy ze sobą symbolicznie przestrzeń starego i nowego holu muzeum. W historycznym gmachu dawnego Muzeum Wielkopolskiego pokazane są prace najstarsze, obiekty rzeźbiarskie z końca lat 50. Piotra Potworowskiego i Józefa Kaliszana, jak również rzeźby Juliana Bossa-Gosławskiego, który jako jeden z pierwszych w środowisku poznańskim eksperymentował z materią drewna czy metalu. Kontakt z innymi środowiskami artystycznymi był szczególnie ważny dla Jana Berdyszaka, który w połowie lat 70. zaproponował powołanie Permanentnego Studium Działań w Przestrzeni otwartego dla absolwentów różnych uczelni. Przez lata ważne pracownie prowadzili na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych dojeżdżający tutaj profesorowie, Antoni Mikołajczyk i Jerzy Kałucki, którego studentem był Leszek Knaflewski – twórca Pracowni Audiosfery funkcjonującej dziś na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Ich prace zaprezentowane zostały w nowym skrzydle muzeum. Ponad trzydziestu obiektom przestrzennym, rzeźbom i instalacjom towarzyszy obszerna część archiwalna. Poświęcona jest ona najważniejszym pedagogom i pracowniom funkcjonującym w dawnej PWSSP w Poznaniu oraz autorom pierwszych obiektów przestrzennych sytuujących się na granicy tradycyjnego medium malarskiego czy rzeźbiarskiego.

ARTYŚCI

Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Julian Boss-Gosławski, Izabella Gustowska, Józef Kaliszan, Jerzy Kałucki, Leszek Knaflewski, Jarosław Kozłowski, Zdzisław Łosiński, Andrzej Matuszewski, Antoni Mikołajczyk, Piotr Potworowski, Joanna Przybyła, Andrzej Pukacki, Maciej Szańkowski, Wacław Twarowski, Magdalena Więcek, Antoni Zydroń

KURATORZY

Mateusz Bieczyński, Anna Borowiec

Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Współczesnego Wrocław, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz kolekcji prywatnych.

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Twórczości.

OBIEKT – PRZESTRZEŃ
Wystawa z okazji stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
8.09–27.10.2019
wernisaż: 8.09.2019 godzina 12.00
Muzeum Narodowe Poznań
Aleje Marcinkowskiego 9

Sztuka Poznania

Skrzydlaty

Autor: Jerzy Sobociński | Tytuł pracy: Skrzydlaty | Data powstania: 1970 Zrecenzji Bartłomieja Kurki, przygotowanej w 1971 roku dla magazynu „Nurt” wynika, że część...

Neseser

Autor: Maciej Kurak | Tytuł pracy: Neseser, 2009, Lotnisko Ławica Neseser Macieja Kuraka to obiekt w formie olbrzymiej walizki, która...

Płaczący kamień

Autor: Lubow Żukowska | Tytuł pracy: Płaczący kamień | Data powstania: 1970 Rzeźba plenerowa Płaczący kamień autorstwa Lubow Żukowskiej to jedna z dwóch realizacji wykonanych przez...

Leżąca w słońcu

Autorka: Anna Rodzińska | Tytuł pracy: Leżąca w słońcu, 2018, plac Kazimierza Nowakowskiego Leżąca w słońcu to wykonana w brązie rzeźba Anny...

Nike

Autor: Bazyli Wojtowicz | Tytuł pracy: Nike | Data powstania: 1970 Nike była jedną z dwóch ostatnich rzeźb powstałych w ramach Poznańskich Spotkań Rzeźbiarskich. Odebrano ją...