Redakcja

Opieka merytoryczna i redakcja:
Anna Borowiec – anna.borowiec@uap.edu.pl
Mateusz M. Bieczyński – fundacja.rarytas@gmail.com

Opracowanie graficzne: Tomasz Jurek

Wydawca: Fundacja Rarytas Art Foundation

Adres redakcji:
Dział kolekcji UAP,
Uniwersytet Artystyczny
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
Al. Marcinkowskiego 29,
61–745 Poznań, Budynek E, pok. 2A