More

  W przestrzeni miasta

  Projekt W przestrzeni miasta realizowany był w roku 2021.

  Fotografie: Magdalena Andrynowska

  Opieka merytoryczna i redakcja: Anna Borowiec

  Opracowanie opisów rzeźb i biogramów: Anna Borowiec

  Opracowanie strony: Tomasz Jurek

  W 2021 roku w ramach projektu repozytorium form przestrzennych Sztuka Poznania opracowanych zostało kolejnych piętnaście obiektów stojących w przestrzeni miasta i jedna nieistniejąca już rzeźba Jerzego Sobocińskiego. Jej obecność w tej części repozytorium ma na celu zwrócenie uwagi na stan innych dzieł, które w każdej chwili mogą rozpaść się i zniknąć. Taki los spotkał grupę rzeźbiarską Rodzina, którą jako destrukt usunięto w roku 2020 z Osiedla Kosmonautów. Wiele z rzeźb plenerowych rozsianych jest w różnych dzielnicach miasta. Nie są wciąż w żaden sposób oznakowane ani zabezpieczone przed postępującym zniszczeniem. Kilka z tych najstarszych, które powstały w latach 60., pozostaje dziełem anonimowych twórców. Im poświęciliśmy w dużej mierze odsłonę zatytułowaną W przestrzeni miasta.

  Tytuł tej części repozytorium nawiązuje do wystawy Formy w przestrzeni, która odbyła się w roku 2020 w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ekspozycja przypominała twórców i historię rzeźb plenerowych, które powstawały w Poznaniu w latach 60. i 70. podczas odbywających się w tym okresie licznych plenerów, sympozjów, spotkań i konkursów rzeźbiarskich. Jednym z celów wystawy było zwrócenie uwagi mieszkańców na obiekty rzeźbiarskie znajdujące się w przestrzeni publicznej, szczególnie na te, które znajdują się w ich najbliższym otoczeniu.