More

  Młoda Rzeźba UAP – Plac Cyryla Ratajskiego

  Młoda Rzeźba UAP – Plac Cyryla Ratajskiego

  Studencka Scena Postaw Twórczych

  wernisaż: 5 listopada o godz. 10:00, Plac Cyryla Ratajskiego

  W związku z jubileuszem 100-lecia istnienia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP) Wydział Rzeźby przygotował interesujący projekt, którego celem jest stworzenie plenerowej sceny prezentującej działalność dydaktyczno-artystyczną Wydziału. Umożliwia ona pokaz różnych, czasem odległych od siebie ideowo, koncepcji i form wypowiedzi artystycznej. Poprzez ekspozycję prac studenckich, wkomponowanych płynnie i bezinwazyjnie w istniejącą architekturę krajobrazu miejskiego – Placu Cyryla Ratajskiego, zostanie zainicjowany dialog młodych twórców z odbiorcami. Miejsce to równocześnie stanie się przestrzenią popularyzacji sztuki rzeźbiarskiej. Prace studenckie, wykonane z lekkiego i odpornego materiału, jakim są żywice syntetyczne, w której specjalizuje się poznański Wydział Rzeźby, będą eksponowane rotacyjnie, co stanowi duży atut projektu. Dzięki temu realizacje rzeźbiarskie będą cyklicznie przekształcać krajobraz Placu Cyryla Ratajskiego i tym samym tworzyć jego nowe odsłony. Plenerowa scena postaw twórczych umożliwi poznaniakom przekrojowe poznanie działalności dydaktycznej i artystycznej Wydziału Rzeźby UAP. Działanie to wpisuje się w konsekwentnie rozwijany program otwarcia Uczelni dla mieszkańców miasta.

  Kompozycję rzeźbiarską Słowiki zrealizowano podczas ogólnopolskiego pleneru rzeźbiarskiego Skoki 2019 przez zespół w składzie:

  1. BARTOSZ ŁUGOWSKI – wydz. Rzeźby
  2. WIKTORIA ŁUSZCZEWSKA – wydz. Rzeźby
  3. ANIKA NAPOROWSKA – wydz. Rzeźby
  4. ILONA TUREK – wydz. Rzeźby
  5. ANTONINA BĄK – wydz. Architektury

  Ekspozycje uzupełniają:
  – Studium aktu żeńskiego – autor – ANIKA NAPOROWSKA – wydz. Rzeźby / zrealizowane w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego
  – Studium aktu męskiego – autor – PIOTR OWCZAREK – wydz. Rzeźby / zrealizowane w pracowni prof. Wiesława Koronowskiego

  Sztuka Poznania