More

  Duet

  Autor: Irena Woch | Tytuł pracy: Duet | Data powstania: 1976

  Duet (Spotkanie) Ireny Woch ustawiono na os. Rzeczypospolitej w roku 1976. Projekt rzeźby powstał kilka lat wcześniej, a jej fotografię opublikowano w 1968 roku w folderze II Wystawy Rzeźby Plenerowej Merkury ’68. Artyści często kilkukrotnie prezentowali stworzone wcześniej modele prac w nadziei na ich pełnowymiarową realizację w przestrzeni publicznej. Irena Woch pokazała tę rzeźbę po raz kolejny na plenerze Rataje’73. Po konkursowej wystawie w Galerii „Na skarpie”, wybrano tę pracę ją jako jedną z czterech, do zrealizowania w pełnej skali na jednym z ratajskich osiedli.

  Ponad trzymetrowy obiekt Ireny Woch ulokowano w pobliżu placu zabaw, co sprawiło, że dzieci często się po nim wspinały. Przyczyną zniknięcia rzeźby z osiedla miał być wypadek, jaki zdarzył się przy tej okazji. Nieznane są dalsze losy tej rzeźby. Zachował się jeden z pierwszych projektów tej pracy wykonany przez autorkę z kamionki.

  Od lewej: Zabawy w teatr Jerzego Sobocińskiego Duet (Spotkanie) Ireny Woch, W przestrzeni Anny Krzymańskiej, modele rzeźb plenerowych, dokumentacja wystawy Formy w przestrzeni. Poznańskie rzeźby plenerowe lat 60. i 70. XX wieku, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. Sonia Bober/ Laboratorium cyfrowe Muzeum Narodowego w Poznaniu.

  Irena Woch (ur. 1928 r., Radomsko). Szkołę powszechną ukończyła w czasie okupacji w Radomsku, następnie uczęszczała na komplety tajnego nauczania i ukończyła pierwszą klasę liceum ogólnokształcącego. Naukę przerwała po aresztowaniu profesorów. Od 1944 roku była łączniczką w organizacjach podziemnych A.K. aż do zakończenia wojny. W 1945 roku zapisała się do Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Radomsku, świadectwo maturalne otrzymała w roku 1948. Studiowała na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1949–1955, gdzie uzyskała stopień zawodowy artysty plastyka w specjalności rzeźby. Brała udział w wystawach lokalnego środowiska artystycznego, m.in. Wystawie Rzeźby ZPAP w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 1957 roku. Realizowała rzeźby plenerowe m.in. Zakochanych na Cytadeli w Poznaniu w 1970 roku oraz niezachowany Duet na Ratajach w Poznaniu w 1976 roku. Prace Ireny Woch znajdują się między innymi w Kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Ziemi Kaliskiej.

  Poprzedni obiekt
  Następny obiekt